bg-page-header

Offer

โปรโมชั่น CX-3 เงื่อนไขเดียวกันกับงาน Motor Show 2023

ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

Mazda2 ออกรถ 0 บาท โปรเดียวกับงาน Motor show 2023

รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม. บำรุงรักษารถตามระยะ 5 ปี (ฟรี ค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว) บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี รวมมูลค่าส
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

โปรใหม่ MAZDA 2 ดาวน์ 4,900

ออกรถ Mazda 2 ดาวน์เพียง 4,900 วันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาสด้าสปีดไลน์ 02-030-5666 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda 2
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

โปรใหม่ MAZDA 2 ดาวน์ 9,900

ออกรถ Mazda 2 ดาวน์เพียง 9,900 วันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาสด้าสปีดไลน์ 02-030-5666 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda 2
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

โปรใหม่ MAZDA 3

ดอกเบี้ย 2.19% วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ ที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาสด้าสปีดไลน์ 02-030-5666 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda 3
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

โปรใหม่ MAZDA CX-3

ดอกเบี้ย 2.19% วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ ที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาสด้าสปีดไลน์ 02-030-5666 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda CX-3
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

โปรใหม่ MAZDA CX-30

ดอกเบี้ย 2.19% วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ ที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาสด้าสปีดไลน์ 02-030-5666 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda CX-30
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

โปรใหม่ MAZDA CX-8

ดอกเบี้ย 2.19% วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ ที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาสด้าสปีดไลน์ 02-030-5666 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ New Mazda CX-8
ข้อเสนอสุดพิเศษ
ทดลองขับ

Stay tuned!

Be the first to get exclusive offers and the lastest news from us.

Copyright © 2023 Sime Darby (Thailand) Ltd. All rights reserved.