Car Model
Year Manufacture
Price Range
Mile Range

All result 0 Cars

OFFERS MAZDA CERTIFIED PRE-OWNED

Consider a certified pre-owned Mazda. These used cars are certified by Mazda that must meet the factory strict criteria and pass Mazda standard inspection.

Mazda All Around Inspection

MAZDA ALL-AROUND INSPECTION

“ตรวจสอบคุณภาพทุกมิติ”

รถมือสองคัดคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมาสด้าให้คุณมั่นใจ
ทุกการเดินทาง ด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพในทุกมิติของมาสด้า คัดรถมาสด้ามือสองอย่างละเอียดด้วยผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ตามมาตรฐานมาสด้า พร้อมการรับประกันคุณภาพรถยนต์ให้คุณสัมผัส
ประสบการณ์ขับสนุกไปกับทุกการขับขี่รถมาสด้าตลอดอายุการใช้งาน

Mazda Diagnostic System

MAZDA MODULAR DLAGNOSTIC SYSTEM

“วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับรถมาสด้า”

ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานมาสด้า ด้วยระบบตรวจเช็ก
มาตรฐานรอบคัน (All-Around Inspection) โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามมาตรฐานมาสด้า ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี
(M-MDS) ที่ตรวจสอบการทำงานรถยนต์ SKYACTIV โดยเฉพาะ
MAZDA MODULAR DLAGNOSTIC SYSTEM

body and paint

MAZDA BODY & PAINT

“ตรวจสอบสีและตัวถัง มาตรฐานมาสด้า”

อีกทั้งมีการตรวจสอบปรับสภาพสีและตัวถัง
(Mazda Body & Paint) และปรับสภาพทั่วไปที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานมาสด้าเท่านั้น โดยการซ่อมและใช้อะไหล่แท้จากมาสด้า (Mazda Genuine Parts) ให้รถยนต์มือสอง คัดคุณภาพ
สมบูรณ์แบบเหมือนได้ครอบครองรถใหม่

financial support

FINANCIAL SUPPORT

“อนุมัติเร็วโอนรถง่ายกับหลากหลายสถาบันทางการเงิน”

อนุมัติเร็ว โอนรถง่าย รับคำปรึกษาจากสถาบันทางการเงิน อนุมัติรวดเร็ว เพื่อการครอบครองที่ง่ายขึ้น พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ สำหรับคุณโดยเฉพาะ
FINANCIAL SUPPORT

Contact for Information

Sime Darby (Thailand) Co., Ltd.

Charoen Nakhon Branch (Head Office)

Stay tuned!

Be the first to get exclusive offers and the lastest news from us.

Copyright © 2024 Sime Darby (Thailand) Ltd. All rights reserved.